الهه کلباسی
 
 
دوشنبه 27 مهر 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سوالات تشریحی

عکس دستگاه سانتریفیوژ

Image result for ‫عکس دستگاه سانتریفیوژ‬‎
Image result for ‫عکس دستگاه سانتریفیوژ‬‎


1 – مهم ترین گاز در هوا را نام ببرید . هوامخلوط است یامحلول ؟


2 – محلول را تعریف کنید . دو نمونه مثال بزنید .


3 – یکی از راه هایی که می توانیم بفهمیم ، آیا یک مخلوط ، محلول است یا نه ،  این است که آن را مدتی در یک جا ، بی حرکت قرار دهیم آیا می دانید چرا ؟


4 – آیا همه ی مخلوط ها ، محلول هستند ؟ با مثال توضیح دهید .


5 – برای تهیه ی آب آشامیدنی از آب شور چه راهی را پیشنهاد می دهید .


6 – آیا نوشابه ی گاز دار یک مخلوط است ؟


7 - مخلوط های زیر چه نوع محلول هایی هستند ؟


       الکل در آب = ( ................... )


       نمک در آب = ( .................. )


       اکسیژن در آب = ( ................. )


       نوشابه ی گاز دار = ( ................. )


8 – مخلوط را تعریف کنید و دو مثال بزنید .


9 – معروف ترین حلال چه نام دارد ؟


10 – برای جدا کردن شن از براده  های آهن چه راهی بهتر است ؟


11 – مهسا دو لیوان آب داشت . در یکی از آن ها مقداری آب لیمو و در دیگری مقداری روغن ریخت . چه تفاوتهایی را در آن ها مشاهده کرد ؟


12 – مخلوط شن و آب و نمک را چگونه از یکدیگر جدا سازیم ؟


13 – تفاوت مخلوط با محلول را بنویسید .


14 – مخلوط یک ماده ی جامد و یک ماده ی مایع را مثال بزنید و طرز جدا کردن ان را بنویسید .


15 – یکی از راه های که می توان فهمید ماده ای مخلوط است یا محلول را بنویسید .


16 – در یک محلول آب شیرین ، آیا مزه ی سطح مایع با ته مایع با هم فرق دارد ؟ چرا ؟


17 – قطره چکانی را ازآب شور پر کردیم و در داخل لیوان آبی قرار دادیم بعد از مدتی آب لیوان را چشیدیم دلیل شوری آب لیوان چیست ؟


 


سوالات تکمیلی


18 – نوشابه ی گاز دار یک محلول گاز در .............. است .


19 – هوا مخلوطی از چند گاز است که مهم ترین آن ها گاز ................. است .


20 – در محلول شکر در آب به ............... ماده ی حل شونده     می گویند .


21 – محلول سرکه در آب یک محلول مایع در .................. است .


22 – در آب شور دریا به نمک ماده ی .......... و به آب ماده ی حل کننده یا .............. می گویند .


23 – در محلول ، ماده ی حل کننده را ، ............. می گویند .


24 – در شربت آبلیمو آب ........... و شکر ............ است .


25 – در آب شور دریا به نمک ، حل شونده و به آب ، .......... است .


26 – هوا یه ماده ی  ........ است .


27 – محلول از دو قسمت ...... و ..... تشکیل شده است .


 


سوالات چهار گزینه ای


28 – کدام یک از مخلوط های زیر محلول است ؟


       الف ) آب و شن                      ب ) آب و براده ی آهن


         ج ) آب و نمک                      د ) نشاسته و آب


29 – کدام یک از مخلوط های زیر مایع در مایع نیست ؟


              الف ) سرکه در آب                ب ) خاک در آب


                 ج ) الکل در آب                   د ) روغن در آب


30 – اگر در یک لیوان آب ، یک حبه قند بیندازیم و هم بزنیم در این محلول ، به آب چه می گویند ؟


                الف ) محلول                          ب ) حلال


                   ج ) مخلوط                         د ) حل شونده


31 – بهترین راهی که می توانیم بفهمیم یک مخلوط ، محلول است یا نه چیست ؟


               الف ) جوشانیدن                     ب ) از صافی رد کردن


         ج ) بی حرکت در جایی قرار دادن          د ) به هم زدن


32 – آب شور دریا ، چه نوع محلولی است ؟


         الف ) جامد در مایع                  ب ) جامد در جامد


            ج ) مایع در مایع                   د ) گاز در مایع


33 – اگر در یک لیوان آب یک حبه قند بیندازیم و هم بزنیم ، در این حالت به قند چه می گویند ؟


          الف ) محلول                           ب ) حل شونده


             ج ) مخلوط                           د ) حلال


34 – در محلول آب و قند ، هر کدام از مواد آب و قند چه هستند ؟


      الف )   حل شونده – حل کننده            ب ) حل کننده – حلال


         ج )  حلال – حل شونده                 د ) حل شونده – حل شونده


35 – کدام مورد مخلوط است ؟


      الف ) نمک در آب                   ب ) الکل در آب


        ج ) نشاسته در آب             د ) سرکه در آب


 


سوالات صحیح و غلط


جمله ی صحیح یا غلط را با علامت ( × ) مشخص کنید .


36 – در یک ماده ی مخلوط رنگ و بو و مزه ی مواد تغییر می کند .


                      ص                                غ


37 – در آب دریا ، آب ماده ی حل شونده و نمک حلال است .


                     ص                                غ


38 – شن در آب یک محلول است .


                      ص                                غ


39 – همه ی مخلوط ها ، محلول هستند .


                      ص                                غ


40 – در محلول ها ماده ی حل شونده ، خود به خود از حلال جدا نمی شود .


                      ص                              غ


41 – اگر آب دریا از صافی رد شود می توان آب آشامیدنی به دست آورد .


                        ص                            غ


42 – محلول آب و نمک ، یک محلول مایع در مایع است .


                       ص                             غ


43 – نوشابه ی گاز دار یک محلول گاز در مایع است .


                       ص                             غ


 

دانش آموزان عزیز فقط مطالعه کنید . و جواب را شفاهی بدهید .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 15 مهر 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 15 مهر 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 15 مهر 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی

به مخلوط مایع در مایع ، امولسیون می گویند. مثل : روغن زیتون و سرکه .

 می دانیم در محلول جامد در مایع ، مایع حلال است ؛

 اما در محلول مایع در مایع هر کدام از مایعات که حجم بیشتری داشته باشد ، حلال است .

انواع محلول : جامد در مایع : قند در آب

 مایع در مایع : آبغوره در آب

 گاز در مایع : نوشابه گاز دار

 جامد در جامد : فولاد که از آهن و کربن ساخته شده است

. گاز در گاز : که حلال آن نیتروژن و حل شونده ی آن اکسیژن استنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 15 مهر 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی

  بخش  - مخلوط ها

مخلوط چگونه تشكیل می شود؟
وقتی دو یا چند ماده مختلف با یكدیگر به ترتیبی بیامیزند كه ما بتوانیم آنها را از هم جدا كنیم و هر ماده ای خاصیت خود را حفظ كند، مخلوط تشكیل شده است.

در مخلوط ممكن است مواد مخلوط شونده همگی جامد، مایع و یا گاز باشند، یا یكی از مواد جامد و دیگری مایع باشد مثل نمك و آب كه مخلوط آب نمك درست می كنند.

هوای اطراف ما كه گازی شكل است مخلوطی از گازهای مختلف است. بسیاری از خوراكی ها نیز به صورت مخلوط مصرف می شوند.
در یك مخلوط، هر ماده تمام خاصیت های خود را حفظ می كند.

مخلوط های یكنواخت (محلول):
وقتی یك حبه قند را در آب می اندازید، ذره های قند از هم جدا می شوند و در بین ذره های آب قرار می گیرند و مخلوط یكنواخت درست می كنند. در نتیجه قند در آب حل می شود. به این نوع مخلوط، محلول می گوئیم.


ماده حل شونده و ماده حلال:
اگر یك قاشق شكر را در آب بریزید و هم بزنید، شكر در آب حل می شود. در این محلول به شكر ماده حل شونده و به آب ماده حل كننده یا حلال می گویند. محلول شكر در آب یك محلول جامد در مایع و محلول الكل در آب محلول مایع در مایع است.
در محلول ها، ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی شود.

 

 
پرسش

1- كدامیك از مخلوط های زیر محلول است؟
روغن در آب
نفت و آب
نمك و آب
نشاسته و آب


2- كدامیك از مخلوط های زیر محلول مایع در مایع است؟
آب و روغن زیتون
آب و آبلیمو
آب و نشاسته
آب و اكسیژن


3- آب داغ چه نوع محلولی است؟
جامد در مایع
مایع در مایع
جامد در جامد
گاز در مایع


4- بهترین راهی كه می توانیم بفهمیم یك مخلوط، محلول است یا نه چیست؟
جوشانیدن
از صافی رد كردن
بی حركت در جایی قرار دادن
باهم زدن


5- در لیوان شیر یك حبه قند انداختیم و هم زدیم در این محلول به شیر چه می گویند؟
حلال
حل شونده
مخلوط
محلول
 

 

  پرسش های تشریحی:
1- مخلوط چیست؟

وقتی دو یا چند ماده با هم بیامیزند و ما بتوانیم به راحتی آنها را جدا كنیم آن مواد با هم مخلوط شده اند، در مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمی دهند.
 

 

  2- آیا می توانیم روغن مایع و آبلیمو را مایع در مایع بدانیم؟ چرا؟

خیر، زیرا این دو مایع در یكدیگر حل نمی شوند و مایع در مایع یك نوع محلول است.
 

 

  3- به ماده ای كه مواد دیگر را در خود حل می كند چه می گویند؟

حلال
 

 

  4- چگونه می فهمیم دو ماده مایع كه با هم آمیخته شده اند مخلوط هستند یا محلول؟

در صورتی كه دو مایع به طور یكنواخت دیده شوند و پس از مدتی كه ساكن می مانند از هم جدا نشوند، محلول هستند و اگر یك مایع در مایع دیگر به صورت معلق دیده شود، مخلوط است كه پس از ساكن ماندن به تدریج از هم جدا می شوند.
 

 

  5- مخلوطی نام ببرید كه از دو ماده جامد تشكیل شده باشد؟

شكر و عدس، نخود و لوبیا
 

 

  6- مخلوطی از یك ماده جامد و یك مایع نام ببرید كه محلول نباشد؟

شن و آب
 

 

  7- هوا یك مخلوط است یا تركیب؟

مخلوط است.
 

 

  8- در یك محلول آب شیرین آیا مزه سطح مایع با ته مایع با هم فرق دارد؟چرا؟

نه، زیرا ذره های قند به آرامی از هم جدا شده و در بین ذره های آب قرار گرفته و مخلوط یكنواختی به دست آمده یعنی قند در آب حل شده.
 

 

  9- در محلول مواد چگونه پراكنده می شوند؟

به طور یكنواخت پراكنده می شوند.
 

 

  10- آیا در محلول همه موادی كه وجود دارند دیده می شوند؟

خیر، ماده حل شونده دیده نمی شود.
 

 

  11- چرا در هوا هیچ یك از مواد تشكیل دهنده را نمی بینیم؟

زیرا همگی گاز هستند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : الهه کلباسی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات